Beverse Filmclub

Voorzitter:        Marc Huygelen  Speeltuinlaan 8 te 2640 Mortsel   gsm. 0475  801958
                              voorzitter@beversefilmclub.be

Contactadres: Secretaris  –   Alex Vervoort          Tel. 03 775 44 38                                                                                        secretaris@beversefilmclub.be

Welkom op de website van de Beverse Filmclub.

GEZIEN DE LOCK-DOWN DIE WIJ BELEVEN TEN GEVOLGE VAN HET COVID 19  CORONA- VIRUS  WORDEN ALLE GEPLANDE ACTIVITEITEN TIJDELIJK OPGESCHORST.

TOT JANUARI 2021 ZAL DE BEVERSE FILMCLUB GEEN BIJEENKOMSTEN ORGANISEREN.