Geluid in de Film

Geluid in de film.

Op 14 oktober is er in de club een uiteenzetting gegeven over het belang van het juiste gebruik van geluid in de film.

Aan de hand van enkele dia’s heb ik de verschillende punten geaccentueerd die van belang zijn, bij het maken van de klantband van uw videoproductie.

De voornaamste punten zijn:

- Live geluid
-
Spraak of Voice-Over
-
Geen geluid
-
Muziek

Al deze punten werden afzonderlijk behandeld.

Voor het live geluid werd de aandacht gevestigd op het bestaan van geluidsbanken waar ‘live geluid’ kan gevonden worden.

Bij de spraak of voice-over werd een onderscheid gemaakt tussen fictie-en non fictie film. Er werd tevens de aandacht op gelegd dat een stem altijd helder en geloofwaardig moet overkomen.

Een tekst mag geen ‘plaatjes bij praatjes’ worden, maar dient ook een toegevoegde waarde aan de beelden te geven. Belangrijk hierbij is niet uit het oog te verliezen dat we gesproken taal gebruiken, geen afgelezen geschreven taal.

Geen geluid wordt als zeer moeilijk aanzien. Dit kan enkel zeer kort en uitzonderlijk om een speciale sfeer te benaderukken.

Muziek wordt als het moeilijkste element van de geluidsband aanzien.

Het mag geen saus zijn die over de beelden gegoten wordt waarbij de aandacht over de beelden verloren gaat. Muziek moet de beelden ondersteunen en versterken.

De keuze van muziek is zeer groot maar er moet altijd rekening gehouden worden met de rechten die op de muziek liggen. Daarom is library muziek zoals aangeboden door Breedbeeld of VAC  voor de amateur aan te raden, omdat de rechten hier al zijn in verwerkt. ( Nazien of je de rechten nog van toepassing zijn op moment van gebruik.)

Opgepast bij het publiek projecteren van uw productie want dan zijn nog uitzendrechten verschuldigd.

Een alternatief is ook muziek onder de noemer Creative Commons. Ook hier moet nagezien worden welk CC- label de muziek heeft zodat deze correct gebruikt wordt.

De ganse uiteenzetting is terug te vinden op de website van de BFC evenals een aantal van de films waarna verwezen wordt.

Ook is er gebruik gemaakt van de tutorial, ‘muziek in de film’ vanwege ‘de filmmakers.nl’

Ook deze link is opgenomen in de uiteenzetting op de website.

De ganse uiteenzetting kan bekeken worden op bijgevoegde link:

Geluid in de film

Marc Huygelen