Bits en Bytes

Onder deze noemer heeft Rudy Willox op 8/5/2014 een uiteenzetting gegeven met als onderwerp:

  1. Bits and bytes
  2. Bandbreedte
  3. Compressie
  4. Bit Rate
  5. Codec en containers
  6. Pixels en Resolutie
  7. Beeldverhouding
  8. Sampling

Deze verschillende items zijn duidelijk uitgelegd aan de hand van de PDF  presentatie die hierbij gevoegd is.

Bits-en-bytes (4)