Reglement Clubwedstrijd 2024

Art. 1: De Beverse Filmclub richt op zaterdag 24 februari 2024 in het OC Ermenrike Tuinwijkstraat 66 in 9130 Kieldrecht een clubfestival in waaraan alle leden van de Beverse Filmclub mogen deelnemen met films die in regel zijn met de auteursrechten en nog niet aan een vroegere clubwedstrijd of clubfestival hebben deelgenomen.

Art.2: Iedere deelnemer kan bij inschrijving voor elk van zijn films een keuze maken deel te nemen aan het festival met of zonder quotatie. (Festival – Competitie) In beide gevallen bekomt de deelnemer een juryverslag. Verder maakt de deelnemer de keuze tussen fictie, non- fictie of éénminuutfilm.

Art. 3: Ieder lid mag meerdere films inschrijven.

Art. 4: Enkel de digitale videoformaten met maximum UHD 3840 -2160 zijn toegelaten tot het festival.

Art. 5: De festival films worden als eerste geprojecteerd gevolgd door de competitiefilms.

Art. 6: De elektronische inschrijvingsformulieren dienen uiterlijk woensdag 7 februari 2024 – 20:00 uur toe te komen op het secretariaat.

Art. 7: De inschrijving is pas definitief na het indienen van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier en dit volgens de modaliteiten bepaald in art.1, 4, 6 en 15.
Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website van de Beverse Filmclub. www.beversefilmclub.be

Art. 8: De projectievolgorde zal op donderdag 8 februari 2024 gebeuren tijdens de clubbijeenkomst.

Art. 9: Wanneer een deelnemer meerdere films inschrijft zal ervoor gezorgd worden dat hij, als er voldoende films zijn, niet 2 keer direct na elkaar zal dienen te projecteren. De tweede gelote film zal dan automatisch 1 plaats achteruit worden geschoven in de projectievolgorde.

Art. 10: De films worden beoordeeld door een jury die uit 3 personen bestaat en waarvan de leden geen lid zijn van de Beverse Filmclub. De samenstelling van de jury, de bevoegdheden en het bekendmaken van de uitslag valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Art. 11: Alle films dienen verplicht voorafgegaan worden van het volledige animatielogo versie 2019 van de club. Volgende zwarte stroken dienen aangebracht. Vanaf het startpunt van de film dient een zwarte strook voorzien van 5 seconden gevolgd door het animatie logo. Na het logo dient een tweede zwarte strook voorzien van 3 seconden.

Art. 12: De deelnemende films dienen uiterlijk woensdag 14 februari 2024 elektronisch doorgestuurd te worden aan huygelen.marc@gmail.com (Via WeTransfer of TransferXL) Elke film dient als aparte file ingezonden te worden.

Art.13: Het opnemen in de productie van gekopieerde bewegende beelden dient steeds vermeld worden in de generiek. Bij betwisting dient de film ter beschikking gehouden te worden van de jury en het bestuur, desnoods voor her projectie in besloten kring.

Art.14: Indien de film langer duurt dan de opgegeven tijd kan de wedstrijdsecretaris de projectie laten stopzetten.

Art.15: Met inschrijving aan het festival geeft elke deelnemer van de Beverse Filmclub het bestuur de toelating zijn film(s) te kopiëren naar een drager eigendom van de Beverse Filmclub. De films geregistreerd op deze drager mogen door de Beverse Filmclub gebruikt worden voor de interne clubwerking en de filmgala. Voor verder openbaar gebruik dient de toelating door de realisator verleend te worden.

De deelnemer geeft de Beverse Filmclub de toelating zijn film op te laten nemen in de YouTube bibliotheek van de club. Indien de deelnemer zich hiertegen expliciet verzet dient hij dit te vermelden op het elektronische inschrijvingsformulier.

Art.16: Door deelname aan het festival aanvaarden de deelnemers dit reglement. Onvoorziene gevallen worden door het bestuur beslecht.

Beveren 5 januari 2024.