Agenda 2023 – 2024

Agenda
Donderdag 14 september 2023
Jaarlijkse statutaire vergadering
Bespreking werking club en clubactiviteiten 2023 – 2024
Vrije projectie

Donderdag 28 september 2023
Roald Roos stelt voor uit eigen repertoire

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023
Filmfestival van de Vlaamse Amateurcineasten in OC Ermenrike

Donderdag 12 oktober 2023
Eerste voorprojectie
Projectie van gelauwerde films uit het VAC festival

Donderdag 26 oktober 2023
Vrije Projecties
Aangevuld met films uit het VAC filmfestival

Donderdag 09 november 2023
Bezoek van filmclub Cycloop uit schilde

Donderdag 23 november 2023
Tweede voorprojectie van de films in voorbereiding van het clubfestival

Woensdag 06 december 2023
Wij bezoeken filmclub Cycloop te schilde

Donderdag 14 december 2023
Uiteenzetting over Format Factory, We Transfer en Transfer XL.
Bespreking en analyse van wedstrijdfilms.

Donderdag 28 december 2023
Projectie van films van de leden gemaakt voor 2010

Vrijdag 12 januari 2024
Nieuwjaarswensen, receptie, kaas & wijn en projectie van de films over de clubuitstap.

Donderdag 25 januari 2024
Wedstrijdfilms in voorvisie en bespreking.

Donderdag 8 februari 2024
Open vergadering:

Gastspreker : Rudy Willox.
Onderwerp: Dynamic Cutting (waarop moet je letten als je de scenes
achter elkaar plaatst.)

Donderdag 22 februari 2024
Vrije projectie.

Zaterdag 24 februari 2024
Clubwedstrijd/festival in OC Ermenrike in Kieldrecht.

Zondag 21 april 2024
Gala BFC in CC Ter Vesten – Beveren

Donderdag  14 maart 2024
Bespreking van de filmwedstrijd, de juryrapporten en reacties van de leden

Donderdag 28 maart 2024
Vrije projectie van films die op stapel staan en andere projecten

Donderdag 11 april 2024 
Julien Verheyen , voorzitter van filmclub Piroen, zal een filmavond verzorgen.

Zondag 21 april 2024

Gala BFC in CC Ter Vesten – Beveren

Donderdag 25 april 2024
Films uit de Oude Doos, d.w.z. van ten vroegste 2010

Donderdag 9 mei 2024 
Geen vergadering tgv van feestdag

Donderdag 23 mei 2024
Open vergadering. Toelichting aandachtspunten bij het maken van “documentaire” door Marc Huygelen.
Aanvullend vrije projectie.

Donderdag 13 juni 2024
Stand van zaken beeldregistratie Vrasene 888. Aanvullend vrije projectie.

Donderdag 27 juni 2024 
Slotvergadering van het werkingsjaar – Familiefilm