Beverse Filmclub

 

Voorzitter:        Marc Huygelen  Speeltuinlaan 8 te 2640 Mortsel   gsm. 0475  801958
                              voorzitter@beversefilmclub.be

Contactadres: Secretaris  –   Alex Vervoort          Tel. 03 775 44 38                                                                                        secretaris@beversefilmclub.be

Welkom op de website van de Beverse Filmclub.

GEZIEN DE OPGELEGDE BEPERKINGEN TEN GEVOLGE VAN COVID 19  WORDEN ALLE GEPLANDE ACTIVITEITEN OPGESCHORST.

TOT SEPTEMBER 2021 ZAL DE BEVERSE FILMCLUB GEEN BIJEENKOMSTEN ORGANISEREN.